Α. ΠΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ-Β .ΚΑΜΠΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:Α. ΠΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ-Β .ΚΑΜΠΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/7/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:081443344
Γ.Ε.ΜΗ.:058378704000
Μ.Α.Ε.:47489/62/Β/00/0292
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Δέλτα
Διεύθυνση:ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 6-ΚΑΛΟΧΩΡΙ
Τηλέφωνο:2310755030